Tahkim Merkezi

TÜRK İNŞA ve İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ

Üyelerimiz arasındaki uyuşmazlıklarda İstanbul Tahkim Merkezi hızlı ve etkin bir çözüm olacaktır.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile TÜRK-İNŞA uyuşmazlıklarda tahkime gidilebilmesinin yolunu açan mevzuat değişikliklerinin ardından işbirliği yapılmasına karar vermişlerdir.

Ayrıca, yapılan düzenlemeler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan sözleşmelerin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih ederek tip sözleşme’de düzenleme yapabileceklerdir.

Kamu İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan ve 30 Aralık 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile 19.01.2018 ve sonrasında yapılan ihaleler sonucunda imzalanan kamu ihale sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelerin yanı sıra artık “ISTAC tahkimi” alternatifinin de kullanılabilmesi öngörülmüştür.

Bu düzenlemeler aracılığıyla, çerçeve anlaşma ihaleleri, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri, hizmet alımı ihaleler, mal alımı ihaleleri ve yapım işleri uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan tip sözleşmelerin uyuşmazlık çözümüne ilişkin maddelerinde, tahkim yolunun ve özel olarak ISTAC tahkiminin tercih edilmesinin önü açılmıştır.

Söz konusu tahkim alternatifinin bir kamu sözleşmesinde nasıl yer alacağına bakılacak olursa, yerli ve yabancı tüm isteklilerin katılımına açık şekilde yapılan ihalelerde, sözleşmenin yürütülmesi sırasında taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak milletlerarası tahkim öngörülmesi halinde örneğin Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmelerin “Anlaşmazlıkların Çözümü” başlıklı 31. Maddesinin dipnotunda yer alan düzenlemelere uygun seçeneklerin sözleşmeye eklenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Dolayısıyla bir tahkim şartının öngörülüp öngörülmemesi idarelerin takdirine bırakılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kamu zararına neden olmamak, adaletin daha hızlı tesis etmesini sağlamak bilinciyle, hakemler aracılığı ile uyuşmazlığın çözülmesine imkân tanıyacak adımları atmalarının yerinde olacağını, bu bağlamda; kamu kurum ve kuruluşlarının tahkim yoluna gidilmesinde cesaretli davranmaları, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kurallarını daha işlevsel hale getirecek mekanizmaları işletmelerinin önemli olduğu düşünülmektedir.