Misyon Vizyon ve Kalite Politikamız

MİSYONUMUZ

Yaşam, bilgi ve ihtiyaçların türettiği koşullara göre şekillenen gereksinimlerin doğal tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası olan,inşaat sektörü ve onun yaratıcı/uygulayıcılarının insan ve çevre odaklı ana fikirle “teknolojik ve organizasyon standartları olarak” dünyanın ulaştığı hedefleri aşmak amacıyla; üyelerimizin ülkemizde ve dünyada hakettikleri konuma yükseltilmelerini sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ

İnşaat sektörünün sosyal,ekonomik,çevre,teknoloji,insan gücü, eğitim, hukuk, üretim gibi alanların girdilerini kullanan yapısına bağlı olarak,etik kurallar çerçevesinde ulusumuzun temel değerleri ile örtüşen prensiplerinden ayrılmadan üyelerimizin yasal ve toplumsal haklarına kavuşmalarına yönelik projeksiyonlarla sektörün tarafları ve organizasyonları ile sonuca endeksli yapıcı iletişimin hedefe ulaşma sürecini kısaltacağı bilincinden hareketle politikalar üreterek ülkemizde ve uluslararası platformlarda etkin bir mesleki sivil toplum örgütü haline gelmektir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Asıl hedefin yaşam ve paylaşım olduğu bilinci ile insan odaklı politikalar izlemek,

Sürdürülebilir kalkınma destekli yaşanabilir çevre eksenli ,doğayı korumayı ön planda tutan teknolojilerle uygulamayı yürütmek,

Kalitenin nitelikli işgücü ve bilgi donanımlı insan kaynağından geçtiğinin bilinci ile uygulamaya dönük eğitimi hedef alan yeni projeler üretmek ve mevcut olumlu uygulamalara destek olmak,

Ülke kaynaklarının rantabl kullanımı için ar-ge faaliyetlerini desteklemek,

Sektörün her alanında uygun standartlarda malzeme üretiminin gerçekleştirilmesine yönelik gözlemci,seçici ve uyarıcı söylemler geliştirmek,

Üyelerimizin haklarının yasal düzenlemelerle güvence altına alınması için örgütsel fikri gücü ön plana çıkarmak,

Sektörün bütün tarafları ile etkin,sürekli,yapıcı iletişimde bulunmak,

Üyelerimizin kamu oyundaki imajına zarar veren meslektaşlarından ayrıt edilmelerini sağlayacak sertifikasyon sistemi geliştirmek,

Sektörün öngörülebilir risk haritasını çıkartarak,önlem almaya yönelik sratejik planlamalar yapmak,

Yurtdışında ülkemizi temsil eden resmi ve özel kurumların yöresel koşullara dair deneyimlerini sektörümüzün ve üyelerimizin faydalanacağı şekilde dikkatlerine sunmak

Yurtdışı ihale haberleri ile ilgili üyelerimizi bilgilendirmek

Farklı uygulamaların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için setörün bütün girdi ve organizasyolarında standartlaşmayı teşvik etmek,

Faaliyetlerde teknik,kullanım ve ekonomiklik prensibinin tavizsiz uygulanmasına çalışmak,

Rekabette etik kurallara bağlı kalmak,

Çeşitli yöntemlerle üyelerimizin sorunlarını ve memnuniyetlerini ölçümlemek,

Dayanışma ve örgütlü güç ruhunu pekiştirmek…