Kamu İhalelerinde Kullanılacak Kefalet Senetleri İçin Nelere Dikkat Edilecek?

Kefalet Senetlerinde Neden Tereddütler Oluşmuştur?

Kamu İhale Kurumu´nun 08.01.2020 tarih ve  74618582-010.00.00.00-E.2020/538 sayılı yazısında ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sıhhati konusunda tereddütler oluşmuştur.

Bu kapsamda, ihale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini teminen Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhlale Kanunu’nda değişiklik yapılarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

Söz konusu yasal değişikliğe uyum sağlanması amacıyla yapılan ikincil mevzuat düzenlemeleri 19 Haziran 2018 tarih ve 30453 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, ilgili standart formlar yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda,  yetkili sigorta şirketleri tarafından mevzuata uygun olarak düzenlenmiş kefalet senetlerinin ihalelerde teminat mektubu olarak kabul edilmesinde bir engel bulunmamaktadır.

Ancak, son günlerde ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sıhhati konusunda tereddütler bulunduğu, söz konusu teminatların sahte olduğu/geçerli olmadığı, teminatları düzenleyen kuruluşların yetkili olmadığı yönünde Kamu İhale Kurumuna şikayetler ulaşmıştır.

Bu çerçevede, ihale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesini teminen aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir:

Kefalet Senetlerinde Nelere Dikkat Edilecek?

  • 4734 sayılı Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde ve bunların sözleşmelerinde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sorgulama yapıldığı gün itibari ile geçerli olup olmadığı bilgisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin (sigortam360.com) online.sbm.org.tr/ovm-police/public/kefaletSenedi/sorgu.sbm adresinden yapılabilmektedir.
  • Kefalet senetlerini düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin güncel listesine hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri adresinden ulaşılmaktadır.
  • Ayrıca, ülkemizde faaliyet göstermekte olan sigorta acenteleri tobb.org.tr/sigortacilikmudurlugu/sigortaacenteleri/sayfalar/levhaya-Kayitli-Acente-Sorgu-Sayfasi.php adresinden, brokerler ise sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz adresinden sorgulanabilmektedir.
  • İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Teminatlar” başlıklı maddelerinde “Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.” şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır. Anılan düzenleme doğrultusunda, kefalet senetlerinin geçerliliği konusunda tereddüt oluşması halinde, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden teyit işlemi yapılabilecektir.
  • Konuyla ilgili tereddütlerin devamı halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü (hmb.gov.tr) ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (tsb.org.tr) ile iletişime geçilmesi mümkündür.

İhale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesini teminen yukarıda aktarılan hususlar hakkında taşra teşkilatı dahil tüm birimler ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların/üyelerin bilgilendirilmesi yapılmıştır.

 

Kefalet senetleri konusunda Kamu İhale Kurumunun bilgilendirdiği kurum/birlikler

Adalet Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Türkiye Müteahhitler Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Gençlik ve Spor Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Tarım ve Orman Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Ticaret Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

İçişleri Bakanlığına (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

Strateji ve Bütçe Başkanlığına (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı )

Hazine ve Maliye Bakanlığına (Sigortacılık Genel Müdürlüğü)