Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Yenilikler Nelerdir?

Düzenleyen: İnş. Müh. Yüksel KAYA
e-posta: yuksel@insaport.com


 

Kamu İhale Mevzuatında vergi borcu olarak sayılan harçların artık kapsam dışı olması, ortaklık şartlarının ağırlaştırılması, mesleki yeterlilik belgesinin zorunluğu gibi önemli değişiklikler yapılmıştır.

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler 16 Mart 2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bununla birlikte ihalede ortaklık şartlarına yeni eklemlerin yapıldığı torba yasa olarak bilinen 7161 sayılı Kanun’da 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlere göre;

1) İş deneyim belgesinin sahibine ortaklık, ortaklık süresi ve yetki zorunluluğu

18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe istinaden; ilan veya davet tarihi 18 Mart 2020 tarihi ve sonrasında olan ihalelerde geçerli olmak üzere, ihalelerde tüzel kişiliğin ortağına ait iş deneyim belgesinin kullanılması halinde;

– Söz konusu ortağın geriye doğru bir yıl boyunca yarıdan fazla hisseye sahip olması,

– Aynı tüzel kişilikte temsil ve yönetime de yetkili olması,

– Her iki durumun teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi

şartı getirilmiştir. Bu durumun, İhale Uygulama Yönetmeliklerine eklenen bir standart form ile tevsik edilmesi ve devamlılığının korunduğunun her hakedişle birlikte idareye beyan edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

2) İhale dokümanına 1 Hazirandan itibaren ücretsiz erişim

1 Haziran 2019 tarihinden itibaren, ihale dokümanlarının basılı ortamda idarelerden satın alınması uygulaması kaldırılarak, dokümanların EKAP üzerinden e-imza ile indirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede aday ve istekliler tüm dokümanlara ücretsiz erişim sağlayacaktır.

3) Sunulacak belgelerin basılı ortamda idareye sunum şartı kaldırıldı

İhale süreçlerinin basitleştirilmesi kapsamında, sözleşme imzalanmadan önce sunulacak belgelerin basılı ortamda idareye sunum şartı kaldırılmış ve ilgili bilgilerin isteklilerce bir standart form marifetiyle beyan edilebilmesine imkân tanınmıştır.

Kaynak: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/SunulmayacakBelgelerTablosu.aspx

4) “Harçlar” vergi borcu kapsamından çıkarıldı

İhalelerde vergi borcu olarak kabul edilecek unsurların kapsamından “harçlar” çıkarılmıştır.

5) Tehlikeli ve çok tehlikeli yapım işlerinde mesleki yeterlik belgesi olmayan çalıştırılamayacak

Yapım işleri ve hizmet alımlarında, yüklenicinin ilgili mevzuatı uyarınca mesleki yeterlik belgesi alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 5544 sayılı Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine sahip olmayan kişileri çalıştıramayacağı hükme bağlanmıştır.

 

Kaynak: İnşaPORT / Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Yenilikler Nelerdir?