1 Haziranda Yürürlüğe Girecek Değişiklikler İçin İdarelere Duyuru Yapıldı

Kamu İhale Kurumu, 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelik ve tebliğ değişikliklerinden dolayı EKAP üzerinde yürütülecek işlemlerde dikkat edilecek hususlara ilişkin duyuruda bulundu.

16 Mart 2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir kısmı 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giriyor. Söz konusu yönetmelik ve tebliğ değişiklikleriyle tip ön yeterlik şartnameleri, idari şartnameler, bazı standart formlarda ve teklif değerlendirme süreçlerinde değişiklik yapılıyor.

Yapılan değişikliklerin bir kısmının 1 Haziranda yürürlüğe gireceği konusunda uyarıda bulunan Kamu İhale Kurumu (KİK), idarelerin ihale işlemlerinde herhangi bir aksaklık olmaması için uyarıda bulundu. Bu nedenle, idarelerin EKAP üzerinden yürüttükleri mal alımı, hizmet alımı yapım işleri açık usul ve belli istekliler arasında ihale usulu ihale işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekiyor;

– Ön yeterlik/ihale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ihalelerin doküman onayları 01/06/2019 tarihi itibarıyla kaldırılacağı, söz konusu dokümanın 01/06/2019 tarihi itibari ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerektiği,

– Ön yeterlik/ihale dokümanı, yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 31/05/2019 günü Kamu İhale Bülteninde yayımlamaları gerekli olup, bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 30/05/2019 günü saat 14:00’e kadar tamamlanması,

– Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak KİK’na gönderilmiş, ancak 31/05/2019 Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ön yeterlik/ihale ilanları iade edileceği,

30/05/2019 tarihi saat 14:00’den 01/06/2019 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyeceği,

01/06/2019 tarihi saat 08:00 den itibaren ön yeterlik/ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacağı,

İstisna ve kapsam dışı ihalelere ilişkin işlemlerin yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyeceği, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edeceği,

– Sistemde yapılacak mevzuat, bakım ve test çalışmaları sebebiyle tüm EKAP uygulamaları 31/05/2019 tarihi saat 18:00 itibariyle bakıma alınacağı ve sistemin 01/06/2019 tarihi saat 05:00 itibarıyla açılmasının planlandığı

yapılan duyuruda belirtilmiş olup, bütün idarelerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.