Nisan Ayı Çimento ve Klinker İstatistikleri Küçülmeyi Teyit Ediyor

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)’nin her ay düzenli olarak açıkladığı Çimento ve Klinker İstatistikleri’ne göre ihracat hariç diğer tüm değerlendirmelerde küçülme yaşanmıştır.

Çimento ve klinker verileri korkutuyor!

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Nisan Ayı Çimento ve Klinker İstatistikleri ‘ni açıkladı. 2019 yılı Ocak-Nisan dönemi için açıkladığı verilerine göre;

    • Geçen yıla oranla %33,1‘lik bir düşüş yaşandığı,
    • 2019 yılı ilk 4 ayında büyük bir artışla üretilen çimentonun yaklaşık %20,1’i ihracata konu olduğu,
    • 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde iç satışlarda %41,2 azalma yaşandığı,
    • Çimento ihracatında ise %44,4’lük artış gerçekleştiği

belirtilmiştir.

İç Satışlardaki Daralma Devam Ediyor!

Mevsim normallerinin üstünde sıcak bir kış geçirdiğimiz 2018 yılının ilk 4 ayındaki satışların beklenenden fazla artış gösterdiği bilinmektedir. Ancak hem de 2018 yılının son 5 ayında görülen küçülmenin hem de bu mevsimselliğin getirdiği olumsuz durum etkisiyle, çimento iç satışlarındaki daralmanın devam ettiği görülmektedir.

İç Satışlar 12 Aydır Küçülüyor!

2018 yılında yaşanan ekonomik sorunlar ve mevsimsel etkiler çimentonun iç satışları üzerinde olumsuz etkilerini aylık bazda 12 ay, devre bazında 9 aydır devam ettirmekte ve sürekli küçülme eğilimli veriler oluşmaktadır. Bölgesel bazda iç satışlarda en az küçülen bölgeler Güney Doğu Anadolu ve Ege Bölgeleri olmuştur.

Nisan Ayı Çimento ve Klinker İstatistikleri ‘ne göre çimento üretiminde en çok küçülmenin yaşandığı İç Anadolu bölgemizde, çimento üretimi % 40,48 azalarak 855.318 ton olarak gerçekleşmiştir. Ülke geneli ise çimento üretimi % 34,13 azalarak 5.102.901 ton olmuştur. Bu verilere göre çimento sektöründe istihdamın da bekleneni karşılayamayacağı söylenebilir.

 

Çimento ve Klinker İstatistikleri başlıklı yazı www.tcma.org.tr internet sayfasında 5 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanmıştır.

Düzenleyen: İnş. Müh. Yüksel KAYA
e-posta: yuksel@insaport.com