Müteahhitlik Yetki Belgesi 15 Gün Sonra Uygulanıyor!

Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” in 14’üncü maddesi olan yetki belgelerinin grupları ve bu gruplar için gerekli iş deneyimi ile iş gücü şartları 15 gün sonra yürürlüğe giriyor.

Ruhsata tabi tüm işlerde Müteahhitlik Yetki Belgesi zorunlu! 

Yapı ruhsatına tabi bütün yapıların Müteahhitlik Yetki Belgesi ‘ne sahip gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veyahut bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşa edilmesi zorunlu hale geliyor. Müteahhidin yetki belgesi numarası yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması da zorunlu oluyor.

9 yetki belge grubundan birine sahip olunmalı!

Yönetmeliğe göre A, B, C, D, E, F, G, H ve Geçici olmak üzere 9 yetki belgesi grubu bulunuyor. Bu grupların oluşturulmasında iş deneyim tutarı ve ortalama yıllık iş gücü olarak 2 ana unsur bulunmakta olup Tablo -1’de her grup için 2019 yılındaki sınır değerler verilmiştir. Mesela B grubu yetki belgesi için başvuruda en az 85.039.551,80 TL iş deneyim tutarı ile ortalama yıllık 24 usta ve 6 teknik personel iş gücüne sahip olunması gerekiyor. Bu belgeyi alanlar ise yaklaşık maliyeti en fazla 85.039.551,80 TL olan işi alabilecek.

15 gün sonra yürürlüğe giriyor! 

Yönetmeliğin 14’üncü maddesi 15 gün sonra yürürlüğe girecek olup ruhsata tabi işler yapacak müteahhitlerin bu belgeyi almadan yapı ruhsatı alamayacaklardır. İş deneyimi ve gücü şartlarını sağlayamayan müteahhitlere H Grubu yetki belgesi verilecek. Bu belgeye sahip olanların yapabileceği işlerin üst sınırı 1.417.325,86 TL olup, bu sınırın üzerindeki hiçbir yapı için ruhsat alamayacaklar.

 

Konu hakkındaki görüş, öneri ve eleştirilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Dilerseniz bana mail ile de ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

Yazar: İnş. Müh. Yüksel KAYA
e-posta: yuksel@insaport.com