Müteahhitlik Sınıflandırmasında Önemli Düzenleme!

Müteahhitlik sınıflandırmasında önemli düzenleme yapıldı. 26.06.2020 tarihinde yayınlanan yönetmelikle, yetki belgesi gruplarına göre bir üst belge grubunda olan müteahhitler görev alabilir maddesi iptal edildi.

İlgili yönetmelik için tıklayınız.

YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/12/2012 28498
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 2/7/2013 28695
2- 25/7/2014 29071
3- 27/10/2016 29870
4- 28/7/2017 30137
5- 16/2/2019 30688
6- 21/6/2019 30808
7- 19/10/2019 30923
8- 24/4/2020 31108

 

H Sınıfı Yetki Belgesi Olan Müteahhitler İçin Önemli Gelişme

Bu yönetmelik ile H sınıfı müteahhitlik belgesi olanlar kentsel dönüşüm yapamazken, yeni düzenleme ile yapabilir hale gelecekler.

24/4/2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin son revizyonunun 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası;

(7) (Değişik:RG-19/10/2019-30923) Uygulama alanında yürütülecek projelerin yapım
işinde, 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin
Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sayılan yetki belgesi gruplarına göre bir üst belge grubunda olan müteahhitler görev alabilir. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca geçici grup yetki belgesi numarası verilenler Kanun kapsamında da kendilerine ait yapıları yapabilirler.

“Müteahhitlik Sınıflandırmasında Önemli Düzenleme!” başlıklı haber resmigazete.gov.tr tarafından yayınlanmış ve tarafımca düzenlenmiştir.

Düzenleyen: İnş. Müh. İsmail Enes ERDEĞER

www.ismailenes.com / www.ensmuhendislik.com

@insaportcom @ismaileness