Mal ve Hizmet Alımları‘nda Önemli Değişiklikler Yapıldı

27 Haziran 2019 tarih ve 30814 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1242, 1243 ve 1244 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile 4734 ve 4735 sayılı Kanunların mal ve hizmet alımlarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler elektrik ile alakalı konuları kapsamaktadır.

Alınan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile elektrikle ilgili mal ve hizmet alımları konusunda değişiklik yapılmıştır. İdarelere verilen enerjinin tarife bedelini aşması halinde fiyat farkı ödenmeyecek olup fiyat farkları dahil birim enerji bedeli de tarife bedelini geçmeyecektir.

Tarife Bedelini Aşan Kısım İçin Fiyat Farkı Ödenmeyecek 

Elektrik alımı sözleşmelerinde, birim enerji bedeli için EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek – çok zamanlı olma durumuna ilişkin, KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınarak belirlenen tarife bedelini aşan kısım için bundan sonra fiyat farkı ödenmeyecek.

Ek Fiyat Farkları Dahil Birim Enerji Bedeli Tarife Bedelini Aşmayacak 

Birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birlikte bu esaslar kapsamında sözleşmelere ilişkin 4734 Sayılı Kamu ihale kanununa göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince ödenecek birim enerji bedeli, EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınarak belirlenen tarife bedelini de geçemeyecek.

Orman Yangınlarında Acil Durumda Doğrudan Temin Yapılabilecek

Orman yangınlarının meydana gelmesi ile birlikte düzenlenen Yangın Haber Formuna bağlanmak suretiyle yangınla mücadele kapsamında, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında acil olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının yurt içinden, hava araçlarının operasyonlarına yönelik olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarında ise yurt içi veya yurt dışından tedarik edilmesinde doğrudan temin yöntemi kullanılabilecek.

Özel Güvenlik ve Koruma Tedbirleri Mal ve Hizmet Alımı Kapsamında Olacak

Orman yangınları ve ormana sirayet etme riski bulunan kırsal soğutma alan yangınları ile mücadele kapsamımda orman yangınlarını söndürme ve çalışmalarının devam ettiği süreyle, can, mal ve ormanların güvenliği ile ilişkili olduğuna ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya ormanların korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları kapsamındadır.

Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Genel Müdürlük envanterinde bulunan hava araçları ve uçuş ekibinin eğitim, bakım, modernizasyon, teçhizat, işletme ve idareye yönelik yurt içi/yurt dışı mal ve hizmet alımları kapsamında olacak.

Yangın Haber Formu Ne Zaman İstenmeyecek?

Genel Müdürlük envanterindeki hava araçlarına yönelik yapılan mal ve hizmet alımlarında Yangın Haber Formu ile Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Acil Mal/ Hizmet Talep Formu aranmayacak. 

Mal ve hizmet alımlarında gerçekleşen değişiklikler  www.resmigazete.gov.tr sitesinde yayınlanmıştır.