Mahkeme, ODTÜ’den geçen yola iptal kararı verdi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü arasında imzalanan protokolün ardından 8 Eylül 2017 tarihinde, ODTÜ arazisindeki ağaçların bir gecede kesilmişti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada Ankara 9’uncu İdare Mahkemesi planların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Ankara’da artan trafik problemine karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin eski yönetimi parçacıl yol ve kavşak projelerine yönelmiş ve korunması gereken ODTÜ ve AOÇ arazilerinin içerisinden geçen çok sayıda yol projesi planlanmıştı. ODTÜ içerisinden geçmesi planlanan yol için 8 Eylül 2017 tarihinde ODTÜ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalanmış, ertesi gün iş makineleri ODTÜ arazisine bir gece vakti girmiş ve ormanda ciddi bir tahribat yaratmıştı.

Ankara yol planlarına karşı Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin açtığı davada Ankara 9. İdare Mahkemesi planların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi yaptığı yazılı açıklamada,

“Hiçbir nesnel ve bilimsel gerekçe olmaksızın, gerekli analiz ve ön çalışma yapılmadan sadece noktasal olarak problemleri çözme amaçlı yol ve katlı kavşak projeleri sonucu ODTÜ ormanı zarara uğratılmış ancak hukuksuzluğu açık olan bir projeye mahkeme dur demiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu projeyi durdurmalı, önceki dönemin enkaz haline getirdiği bu ekolojik alanı ağaçlandırmalı ve eski haline getirmelidir. Kent bütününü ilgilendiren ulaşım projeleri bütüncül bir Ulaşım Ana Planı olmadan yürütülmemelidir. Ulaşım problemlerine yönelik projeler kapalı kapılar ardında Belediye bürokratlarının kontrolünde değil, şeffaf ve katılımcı süreçler sonu ortaya çıkarılmalı, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin karar alma süreçlerinde yer alması sağlanmalıdır. ODTÜ yönetimi, tüm Ankara için önemli bir değer olan ODTÜ’nün korunması için bu ve benzer süreçlerdeki farklı bileşenleri dışlayan ve görmezden gelen tavrını değiştirmeli ve karar alma süreçlerine, öğrenci, mezun, personel ve kentte çalışmalar yürüten meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını da dahil etmelidir”

ifade etmiştir.

Bu haber, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinde web sitesinde “Basın Açıklaması” olarak 18.07.2019 tarihinde yayınlanmıştır.

Kaynak; ODTÜ’den Geçen Yola İptal Kararı

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP