Küçük Ölçekli Şirketlere Finansal Yeniden Yapılandırma Müjdesi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 9 Kasım 2019 tarihli duyurusunda küçük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına 14 Ekim 2019’da başladığını duyurmuştu. Küçük ölçekli şirketlerde de benzer uygulamaya başlanması için onay sürecinin devam ettiği duyurulmuştu.

FYY uygulaması, gelir-gider dengesi bozulan ve edimlerini yerine getiremeyen, ancak borçlarını ödemeye niyetli olan müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Artık küçük ölçekli şirketler de yararlanabilecek!

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabiliyor. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler için onay alınmış olup, küçük ölçekli şirketler de FYY uygulamasından yararlanabilecektir.

TBB’nin 9 Kasım 2019 Tarihli Duyurusu;

“Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girmiştir.

İflas kararı olan şirketler kapsam dışı!

Büyük ölçekli şirketlerden sonra küçük ölçekli şirketlere de FYY uygulamasına geçilmesi ile şirketlerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkân verecektir. Ancak haklarında iflas kararı bulunan borçlu şirketler FYY uygulamasından yararlanamayacaktır.

Alacaklı kuruluşlar hangi durumda icra takibi yapamayacak?

Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak. Durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve Anlaşmasını imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar; borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır.

Hangi durumlar uygulamanın kapsamında değil?

Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmiyor.

Uyuşmazlıkları Hakem Kurulu çözecek!

Alacaklı Kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır.

 

Küçük Ölçekli Şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Hakkında Kamuoyu Duyurusu”  www.tbb.org.tr web sitesinde yayınlanmış olup haberin içeriği bu kaynaktan faydalanılarak hazırlanmıştır.

Yazar: İnş. Müh. Yüksel KAYA
e-posta: yuksel@insaport.com