KPMG, 2019 İnşaat Sektörü Durum Analizi Raporunu Açıkladı

KPMG Türkiye, bu yıl üçüncüsünü hazırladığı Sektörel Bakış serisinde Bankacılık, Sigortacılık, Endüstriyel Üretim, Enerji, İlaç, İnşaat, Otomotiv, Taşımacılık, Kimya, Perakende ve Telekomünikasyon sektörlerini mercek altına aldığı raporunu yayınladı.

İnşaat Sektörü Her Şeye Rağmen Toparlanamıyor

2019 İnşaat Sektörü Durum Analizi Raporundaki değerlendirmeye göre, önceki 15 yıldaki görece hızlı büyüme dönemi, son iki yıldır yerini kırılgan bir görünüme bıraktı. Sektör uzun vadede hemen hemen tüm alanlarda yüksek potansiyele sahip olsa da kısa vadeli kamusal destekler ve teşviklere rağmen kalıcı olarak toparlanmakta zorlanıyor. Artan üretim ve finansman maliyetlerine karşılık, gelir ve cirosunu aynı ölçüde artırmakta zorluk çekiyor. Kalıcı toparlanma için finansal piyasalarda istikrarın ve bunun ekonomik birimlerin güveninde oluşturacağı pozitif yansımanın bir an evvel ortaya çıkması gerektiği görülüyor.

Sektör kırılgan bir görünüme sahip

2019 İnşaat Sektörü Durum Analizi Raporunda,

– Dünya genelinde şehirleşmenin yavaşladığı ama buna rağmen artışını sürdürdüğü,

– İnşaat sektörünün uzun vadede büyümeye devam edeceği,

– Kısa vadede küresel büyümeye yönelik kaygılar, inşaat sektörü görünümü üzerindeki riskleri dünya genelinde artırdığı,

– Dünya ticaretindeki korumacı eğilimler finansal piyasaların ve ekonomik karar alıcıların güvenini zedelediği,

– Konut başta olmak üzere inşaat harcamalarına yönelik kararların ötelenmesine yol açabildiği,

– Belirsizlikler ve artan kısa vadeli riskler hükümetlerin altyapı yatırımlarının da ertelenmesine neden olabildiği

belirtilmiştir. Bu faktörlerin etkisiyle, küresel inşaat sektörü 2018 yılının sonu itibarıyla kısa vadeli büyüme eğilimini koruyacak da kırılgan bir görünüme sahip olması beklenmektedir.

2019 İnşaat Sektörü Durum Analizi Raporunda inşaat sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditler olmak üzere 4 farklı durumu için analiz yapılmıştır.

İnşaat Sektörünün Güçlü Yönleri Nelerdir?

– Türkiye’nin jeopolitik konumu, Ortadoğu ülkeleri için cazibe merkezi özelliğini artırıyor
Genç nüfus, konut ve altyapı yatırımlarının devamlılığını sağlıyor
– Göç nedeniyle ortaya çıkan ucuz işgücü, maliyetlerdeki artışı sınırlıyor
Uluslararası tecrübeye sahip, kurumsal yapısı olgunlaşmış önemli sektör temsilcilerinin olması
Petrol geliri yüksek pazarlar ile sektörün gelişim gösterdiği bölgelere olan yakınlık

İnşaat Sektöründeki Fırsatlar Neler?

– Türkiye’nin yurt dışı pazarlarda inşaat alanında en önemli ikinci ülke olarak görülmesi, tüm sektörün önünü açan bir güven ortamı yaratıyor
– Türkiye’nin coğrafi konumu bölgeye olan uluslararası talebi canlı tutuyor
– Genç nüfustan dolayı doğal talep yüksek
– Nüfusun yüzde 60 gibi bir oranına karşılık gelen konut sahipliği oldukça düşük
– Konut alımını ve tasarrufu teşvik edici olarak hükümetin aldığı tedbirler
– Türkiye konut sektöründe orta ve orta alt gruba ait konut ihtiyacı oldukça yoğun
– Döviz kurlarındaki yükselişler nedeniyle yabancı ilgisi yüksek
Kentsel dönüşüme olan ihtiyacın sürmesi, sektörü orta ve uzun vade için destekliyor

İnşaat Sektörünün Zayıf Yönleri Nelerdir?

– Finansal koşullardaki sıkılaşma ile konut kredi faizlerinde hızlı yükseliş
– Bina inşaat maliyetlerinin döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle yükselmesi
– Bireylerin uzun vadede ekonomik güveninin zayıf olması
– İnşaat sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacı
– Sektörde kurumsallaşmanın zayıf olması
– Dünyadaki teknolojik gelişmelerin sektörde henüz yakalanmamış olması
– Bünyesinden derinliği olan finansal destek mekanizmalarını çıkaramamış olmasının da etkisi ile uzun vadeli gayrimenkul edinme sistemine kavuşamaması

İnşaat Sektöründeki Tehditler Neler?

– Döviz kurları ve finansal piyasalarda kırılganlıklar ve finansman maliyetlerindeki artışlar
Ekonomik güvenin finansal piyasalara duyarlılığı ve konut kredi faizlerinin yüksek seyri
– Jeopolitik belirsizlikler
– Bazı segmentlerdeki yanlış yatırım kararları nedeniyle oluşan arz-talep dengesizliği
Atıl kapasitenin yüksek olmasının fiyatlar üzerinde oluşturduğu aşağı yönlü baskı
Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün enerji ihracatçısı ülkelerin gelirlerini de düşürmesi ve bu durumun inşaat faaliyetleri ile Türk müteahhitlerin iş hacmini olumsuz yönde etkilemesi

 

Sektörel Bakış 2019 – İnşaat Raporu KPMG sitesinde yayınlanmış olup haberin içeriği bu rapordan faydalanılarak hazırlanmıştır.

Yazar: İnş. Müh. Yüksel KAYA
e-posta: yuksel@insaport.com