Konkordato başvurusunda bulunanlara kritik uyarılar

11 şirket ve bir gerçek kişinin dosyasında konkordato komiseri olarak da görev yapan Av. Durna “Komiserin, kesin mühlet sürecinde Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmi ilan portalında yapacağı ilanla, alacaklıları, ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet eder. Bu süre içerisinde alacaklılarını bildirmeyen alacaklıların, konkordato talebinde bulunan borçlunun bilançosunda kayıtlı olmamaları halinde, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmezler” dedi.

Mahkeme son noktayı koyar

Av. Durna açıklamasının devamında “Eğer alacaklının bildirdiği alacak miktarı ile borçlunun kayıtlarında yer alan borç miktarı uyuşmaz ise, uyuşmazlık konusu kısım üzerinden alacaklının konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilip edilmeyeceği hususunda Mahkeme karar verir. Bu konuda komiserlere büyük iş düşüyor” dedi.

Rehinli alacakla ilgili farklı yorumlar

Rehinli alacaklara ilişkin farklı yorumların bulunduğunu aktaran Av. Durna “Öncelikle bir alacaklının konkordato sürecinde rehinli alacaklı sayılabilmesi için, brehnedilen malın mülkiyetinin doğrudan konkordato talebinde bulunan borçluya ait olması gerekir. Üçüncü kişilerin, maliki oldukları malları konkordato talebinde bulunan borçlunun borcu için rehnetmeleri halinde, bu alacaklının alacağının konkordato sürecinde rehinli sayılmaz. Diğer alacaklılarla aynı statüde olur. Mahkeme tarafından konkordato tasdik edilirse bu alacağa da kesin mühlet verildiği tarihten itibaren faiz işletilemez. Bu husus, özellikle de banka kredileri açısından önemli bir yere sahip” şeklinde konuştu.

En az 10 gün önceden haber verilir

Av. Durna açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Konkordatonun mahkemece tasdik olunması halinde, projede ne öngörülürse öngörülsün, konkordatoya muvafakat etmeyen alacaklının varsa kefile karşı bütün haklarını muhafaza eder. Hatta konkordatoya muvafakat eden alacaklının dahi alacağını ödeme karşılığı kefile devretmeyi teklif ettiğini ve yapılacak toplantıları en az 10 gün önceden haber verdiğini ispat etmesi şartıyla, kefile karşı bütün haklarını muhafaza eder” şeklinde konuştu.

Proje tasdik edilirse ne olacak?

Uygulamada bazı alacaklıların yanlış bilgilendirildiğini belirten Av. Durna, kanun gereği geçici mühlet sürecinde olduğu gibi kesin mühlet sürecinde de, konkordato kapsamındaki borca istinaden alacaklılara herhangi bir ödeme yapılmadığını, ödemelerin, bir ihtimal, mahkeme tarafından konkordato projesi tasdik edilirse kural olarak o andan itibaren ve tasdik edilen projede öngörülen usulde yapılacağını sözlerine ekledi.