Kayıt Dışı Ekonomi ‘yle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planında İnşaat Sektörü

Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 – 2021 kayıt dışı ekonomi için strateji ve eylem planını açıkladı. Tapu işlemlerinden konut satışına, kayıt dışı işçi çalıştırmadan ücretlerin ödenmesine kadar bir çok alanda değişikliğe ve sıkı denetime gidilecek.

Tapu devir işlemlerinde, alıcı taraftan yüzde 2 ve satıcı taraftan yüzde 2 olmak üzere yüzde 4 olarak uygulanıyor. Şuan tapu harcı indirimi ile taraflardan yüzde 1,5 ‘er olmak üzere toplamda yüzde 3 olarak uygulanmakta. Tapu harcının yüksek çıkması nedeniyle taraflar düşük fiyat beyan ederek daha düşük tapu harçları ödüyor.

Bununla birlikte, yapılan yasal düzenleme ile belli bir sınırın üzerinde gayrimenkul satışı yapmaları halinde ticari gelir elde ettikleri gerekçe gösterilerek mükellef sayılıyorlar ve gelir vergisine tabi oluyorlar.

Gelir İdaresi bu ve benzeri durumlardaki kayıpları en aza indirmek için 2021 yılına kadar bir dizi çalışmalar yapacak ve gerek mevzuat gerekse alt yapısını iyileştirecek. Peki, yayınlanan plana göre neler yapılacak?

Mükelleflere vergisel yükümlülükleri hakkında bilgi verilecek

İşe yeni başlama ve işi bırakma gibi mükellefiyet durumlarına ilişkin süreçler ile yeni mükellefiyet tesis edilen mükelleflere vergisel yükümlülüklerin yanı sıra sosyal güvenliğin önemi ve kayıt dışı istihdamın dezavantajları konusunda mükelleflerce kullanılan iletişim kanalları (cep telefonu, e-posta vb.) yoluyla gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Bu alanda yapılacak çalışmaların Mayıs 2020’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

Gerçek bedelle satış yapmayanlara bildirim yapılacak

Tapu işlemlerinde gerçek bedelle satış işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla söz konusu işlemlerin diğer kurumlardan alınan bilgilerle karşılaştırılarak analiz edileceği, gerçek beyanda bulunulmaması halinde ise düzeltme yapmaları gerektiği iletişim kanalları vasıtasıyla muhataplarına hatırlatılacak. Tahminen 2021 yılının sonlarına doğru hayata geçmesi planlanmakta. Bu konuda tapu devri yapmış ve yapacak olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Bu konuda bir değerleme uzmanından yardım alınmasının çok daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim.

Ticari kazanç elde edenler vergi ödeyecek

Bir takvim yılı içerisinde kanunda belirtilen sınırın üzerinde taşıt ve gayrimenkul satış işlemi yapanların, vergi kanunları uyarınca ticari kazanç elde eden mükellef kapsamında değerlendirileceğine yönelik bilgilendirme yapılacak. Bu anlamda öncelikle sisteme ilişkin alt yapı kurulacak. Bu çalışmaların da tahminen 2021 sonlarına doğru hayata geçirilmesi planlanıyor.

Elektronik uygulamalar yaygınlaştırılacak

Kayıt dışılığın yoğun olduğu değerlendirilen sektörlerde ödeme ile mali belgenin uyumunun sağlanmasına yönelik elektronik uygulamaların (e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, yeni nesil ÖKC mobil POS vb.) yaygınlaştırılması sağlanacak. Haziran 2020 yılına kadar bu çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Ücret ödemeleri bankalara yapılacak

Üç ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ücret ödemelerinin bankalar vasıtasıyla gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme ile bu kapsamda elde edilen verilerin analizi yapılacak ve bu konuda mevzuat değişikliği yapılması da öngörülüyor. İşverenlerin bu konuda gerekli çalışmalara şimdiden başlaması gerekiyor. Çünkü Mart 2020’de bu alandaki çalışmalar tamamlanacak.

Değerleme verileri ilgili kurumlarla paylaşılacak

Taşınmaz Değerleme Sistemi kapsamında elde edilen verilerin ve ekspertiz raporlarının ilgili kurumlar ile paylaşılması sağlanacaktır. Bu konuda;

• Taslak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi,
• Pilot çalışma yapılması,
• Sisteme veri akışının sağlanması,
• Tekil değerleme sonucu sisteme girilen değer verisi ile tapu işlemlerinde beyan edilen değer arasında fark olması halinde durumun Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi

gibi çalışmalar yürütülecek ve bu veriler tapu devir işlemlerine kaynak veri olarak aktarılacak. Bu nedenle satışların değerleme uzmanı raporuna göre yapılması sorunsuz bir satış yapmanızı sağlayacaktır. Tahminen 2021 sonlarında tamamlanacak bir çalışma.

TapuTakas Sistemi yaygınlaştırılacak

Gayrimenkul alım satımında ihtiyari olarak kullanılan TapuTakas Sistemi yaygınlaştırılacak ve söz konusu sistemin araç alış ve satış işlemleri de dahil olmak üzere benzer diğer satışlarda da kullanılması yönünde hukuki, idari ve teknik düzenlemeler yapılacak. Bu sistem de ticari kazanç elde edilip edilmediğinin teyidi için kaynak veri oluşturacak olup yine 2021 yılının sonlarına doğru hayata geçirilmesi planlanmakta.

İnşaat projeleri onaydan satışa izlenecek

İnşaat projesinin onayından itibaren her aşamanın izlenebilmesi için gerekli sistem ve teknik altyapı vasıtasıyla kurumlar arası veri paylaşımı ve çapraz kontrol imkanları sağlanacak. Yapılacak inşaatlar proje aşamasından satışına kadar kayıt altında tutulacak olup satışlarda hile yapılmasına izin verilmemesi amaçlanıyor.

 

Kaynak: İnşaPORT