Hakedişten Yapılan Nakit Kesinti Teminat Mektubu ile Değiştirilebilir mi?

Yapım işi sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında, geçici kabul noksanlarını önlemek ve kesin hesapların zamanında tamamlanmasını sağlamak için hakedişten nakit kesinti yapılıyordu. Yükleniciler bu aşamada nakit kesintinin teminat mektubu ile değiştirilmesi konusunda talepte bulundu. Bu talebe istinaden Kamu İhale Kurulu (KİK) toplandı ve karar aldı.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen işlere ilişkin olarak; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan tip sözleşmenin 30 uncu maddesi gereğince tutulan %3 ve %5 oranındaki kesintinin yüklenici talepleri doğrultusunda teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunda tereddütler yaşanıyordu. Bu tereddütlerin giderilmesi amacıyla toplanan KİK kurulu;

1- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan tip sözleşmenin 30. Maddesinde yer alan anahtar teslimi götürü bedel ve birim fiyat sözleşmelerinde seçilecek metinlere göre nakit para tutulması veya teminat mektubu alınmasının geçici kabul noksanlarına veya kesin hesabı idareye verilmemiş imalatlar için güvence niteliğinde olduğu,

2- Tip sözleşmede nakit para veya teminat mektubuna öncelik verilmediği,

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinin (a) fıkrasında “Teminat Mektupları” teminat olarak kabul edilebileceği,

4- Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün “Teminat mektupları” başlıklı 15 sıra nolu Tebliğinde ise, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı ihale ve sözleşmelerde teminat olarak kabul edilecek değerlerin ilgili mevzuatlarında belirlendiği ifade edildikten sonra, “Teminatların değiştirilmesi” başlıklı bölümde, alınan teminatların kısmen veya tamamen, teminat olarak kabul edilen aynı değerde diğer teminatlarla değiştirilebileceği

yönünde açıklama yapmıştır.

Nakit Kesinti Teminat Mektubu ile Değiştirilebilir

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan tip sözleşmenin 30 uncu maddesi uyarınca hakedişten kesinti yapılmak suretiyle idare hesabında tutulan tutarın, yüklenici tarafından anılan tip sözleşme maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak sunulacak teminat mektubu ile değiştirilebileceği KİK tarafından oybirliği ile karara bağlanmıştır.

 

Hazırlayan;

İnş. Müh. Yüksel KAYA
yuksel@insaport.com

 

Kaynak: İnşaPORT

Karar metnini indirmek için TIKLAYINIZ…