TÜRKİNŞA Sektörün Sesi Olmaya Devam Ediyor!

Fiyat Farkı Kararnamesi KALDIRILDI!

TÜRKİNŞA Genel Başkanı Ahmet ÇANGA, Genel Başkan Vekili Servet ARSLAN, Yönetim Kurulu üyeleri  Tevhit Şevket TAVŞANOĞLU,  İsmail ÖZKAN, Ceyhun ALVER ve Genel Sekreter  Av. Faruk KÜÇÜK’ ün katılımı ile 31 Ocak 2019 tarihinde KİK Başkanı Hamdi GÜLEÇ’ i inşaat sektörünün gündemindeki önemli konuları görüşmek üzere ziyaret etmişti.

Bu toplantıda akaryakıt ve türevlerine ait fiyat farkı kesinti uygulamalarının geriye yönelik olarak uygulanmasının hukukun ana prensiplerine uygun olmadığı ifade edilmiş, 14.05.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının geçmişe münhasır olarak 25.12.2018 tarih ve 2018/DK.D-405 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı ile uygulanmaya başlanmasının sektörde şok etkisi yaptığı, idarelerin hakedişlere itiraz şerhi dahi konmasına adeta izin vermediği, mağduriyetin hat safhada olduğu ortaya konulmuştu. Bu konuda hakkaniyetli ve acil yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu, düzenleme sırasında sektör STK’larının da görüşlerinin alınması talep edilmişti.

Toplantı sonrası KİK Başkanı Sayın Hamdi GÜLEÇ, toplantının çok verimli geçtiğini ve bu konuya ilişkin henüz herhangi bir talep olmadığını, hatta mağduriyetleri ilk kez Sendikamızdan duyduğunu ifade ederek bu konuyu değerlendirmeye alacaklarından bahsetmişti.

Sendikamız Genel Sekreteri Sayın Avukat Faruk KÜÇÜK tarafından mağduriyet doğuran 25.12.2018 tarih ve 2018/DK.D-405 sayılı Düzenleyici Kurul Kararının iptali için yürütmenin durdurulması talebi ile Danıştay nezdinde de dava açılmıştır.  

Sendikamızın yoğun gayretleri, kamuoyunun gelişen tepkileri takiben KİK tarafından anılan düzenleyici karar OYBİRLİĞİ ile kaldırmıştır.

Bu vesileyle Kurum Başkanı Hamdi GÜLEÇ ile Kurumun saygıdeğer Kurul Üyelerine ve bütün personeline yapıcı yaklaşımları, etkili koordinasyonları ve yaşanan mağduriyetlere karşı kayıtsız kalmayışlarıyla gösterdikleri yakın ilgi için sendikamız ve sektörümüz adına teşekkür ederiz.

Akaryakıt ve türevlerine ait fiyat farkı kesinti uygulamalarının geriye yönelik olarak uygulanmasının iptaline ön ayak olan ve her zaman yapılacak mevzuat düzenlemelerinde derin deneyimlerini paylaşmaya hazır olan TÜRKİNŞA sektörün sorunlarını dinlemeye ve ilk ağızdan yetkililere aktarmaya devam edecektir.

 

                                                                                                                                                                                             Ahmet ÇANGA
                                                                                                                                                                                              Genel Başkan