TÜRKİNŞA Başkanı Ahmet Çanga: İnşaat sektörünün desteklenmesi şart

2018 yılının ikinci çeyreğinde inşaat sektöründeki yüzde 0,8’lik büyümeyi TÜRKİNŞA Sendika Başkanımız Çanga, “Sürdürülebilir büyüme için ekonominin toparlanma sürecinde sektörün desteklenmesi gerekmektedir” olarak değerlendi ve “Sektörün Türkiye ekonomisi için hayati önemini unutmamalıyız” dedi.

Döviz Hareketliliği Sektörü Olumsuz Etkiliyor!

TÜRKİNŞA (Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası) Yönetim kurulu Başkanımız Ahmet Çanga, 2017 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 6,8 oranında büyüme gösteren inşaat sektörünün, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 0,8 oranında büyümesini “sert düşüş” olarak nitelendirdi.

Döviz kuru, enflasyon ve faizler gibi makro ekonomik verilerde bir süre olumsuz seyirler gözlendiğini, bu olumsuzlukların yatırım isteklerini de olumsuz etkilediğini belirten Başkanımız Çanga, “Bu dönem içinde ekonomik faaliyetlerde yavaşlama ve finansman maliyetlerinde artışlar kaydedildi. Böyle bir ortam tüm sektörleri etkilediği gibi inşaat sektörünü de hızla etkiledi ve özellikle istihdamda gerileme oldu” değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat Sektörü Ekonominin Öncü Kuvvetidir!

Oysa inşaat sektörü Türkiye ekonomisinin çok önemli bir öncü kuvveti ve lokomotifidir. Yani ekonomimiz açısından hayati bir sektördür. Bu sektördeki yavaşlamalar kısa bir süre içinde diğer yardımcı ve tamamlayıcı sektörleri de etkilemekte ve makro ekonomide durgunluğa zemin hazırlamaktadır.

İnşaat Sektörünün Desteklenmesi Gerekiyor!

Başkanımız Çanga, “2018 yılında yaşadığımız sarsıntıları geride bırakmak üzere alınan tedbirlerde, inşaat sektörünün hayati bir sektör olduğunu unutmamalıyız. Çünkü sektörde sürdürülebilir bir büyüme yapısı, ekonomimizi de doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen bir yapıdır. Sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam yapısı için ekonominin toparlanma sürecinde inşaat sektörünün desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.