Tasfiye Kararnamesinde KİK’ten Uygulama Tebliği Beklentisi

TÜRKİNŞA Sendikası Genel Başkanı Ahmet ÇANGA, Genel Başkan Vekili Servet ARSLAN, Yönetim Kurulu üyeleri  Tevhit Şevket TAVŞANOĞLU,  İsmail ÖZKAN, Ceyhun ALVER ve Genel Sekreter  Av. Faruk KÜÇÜK’ ün katılımı ile 31 Ocak 2019 tarihinde KİK Başkanı Hamdi GÜLEÇ’ i inşaat sektörünün gündemindeki önemli konuları görüşmek üzere ziyaret etmiştir.

KİK Başkanımıza 7161 sayılı Yasanın 32. maddesi gereğince olağanüstü koşulların ortaya çıkması nedeni ile müteahhitlere sözleşmelerini tasfiye ve devir hakkı verildiği, ancak tasfiye işlemlerinde miktar, bedel, sözleşmede olmayan imalat fiyatları, imalat ve pursantaj, ihzarat, ihalenin gerçekleşme orana göre tasfiye konusuna idare yaklaşımlarına prensipler ortaya koyacak Düzenleyici Kurul Kararı için sektörün beklentide olduğu ayrıntıları ile açıklanmıştır.

Sn. Hamdi GÜLEÇ  kendilerine şu ana kadar bir talep gelmediğini belirterek gündemlerinde böyle bir konu bulunmadığı ve Kurumda da bu yönde çalışmanın olmadığı ifade edilmiştir.

Düzenleyici Kurul Kararının uygulamayı çok rahatlatacağı aksi durumun yasal süreçleri gündeme getireceği altı çizilerek dile getirilmiş, yargı süreçlerinin uzunluğu ve konunun teknik ağırlığı göz önüne alındığında müteahhitlik kuruluşlarının çok mağduriyet yaşadığı, zamanında tecelli etmeyen adaletin hak dağıtmadığı yaşanan örnekler ile anlatılmıştır.

ISTAC Tahkiminin 2018 yılından itibaren 4735 sayılı kanun kapsamındaki yapım sözleşmelerinde de uygulanmasının idarelerin tercihine bırakılmasının düzenlendiği hatırlatılarak 4734 Sayılı yasa uyarınca yapılan kamu ihalelerinde tahkimin yaygınlaştırılması hatta zorunlu hale gelmesi; yargı süresinin kısaltılması ve teknik koşulların yetkinliği nedeni ile sonuç  hakkaniyetinin daha kabul edilebilir hale gelmesi açısından önemli olduğu açıklanmış ve bu yönde çalışmalarda kurumdan da destek istenmiştir.

En sıcak konu olan akaryakıt ve türevlerine ait fiyat farkı kesinti uygulamalarının geriye yönelik olarak uygulanmasının hukukun ana prensiplerine uygun olmadığı ifade edilmiştir. 14.05.2018 tarihli bakanlar kurulu kararının geçmişe münhasır olarak 25.12.2018 tarih ve 2018/DK.D-405 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı ile uygulanmaya başlanmasının sektörde şok etkisi yaptığı, idarelerin hakedişlere itiraz şerhi dahi konmasına adeta izin vermediği, mağduriyetin hat safhada olduğu ortaya konmuştur. Bu konuda hakkaniyetli ve acil yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu, düzenleme sırasında sektör STK’larının da görüşlerinin alınması talep edilmiştir.

TÜRKİNŞA, yapılacak mevzuat düzenlemelerinde derin deneyimlerini kurum ile paylaşmaya hazır olduğu ifade etmiş, Kurum Başkanı Hamdi GÜLEÇ ise iş birliği için teşekkür ederek  Kurumun bu güne kadar olduğu gibi sektörün sesine bundan sonra daha da itina gösterileceğini ifade etmiştir.

Kurum Başkanı Hamdi GÜLEÇ ile Kurum personeline yapıcı yaklaşımları ve etkili koordinasyonları için sendikamız adına teşekkür ederiz.