Sektörel Ekonomi Şurası

25 Şubat 2019 Pazartesi günü TOBB ev sahipliğinde 12 Bakanımız ve 60 Sektör Meclis Üyeleri ile ilgili bürokratların katıldığı Ekonomi Sektör Şurası gerçekleştirilmiştir.

En üst düzey koordinasyona imkan sağlayan bu çalışmada sektörler sorun ve çözüm önerilerini dile getirme fırsatını yakalamıştır.

Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi olarak;

a- İnşaat Müteahhitliğinin yasal bir çerçeveye oturtulması için TOBB öncülüğünde bir meslek kanunu çıkartılması,

b- İmar Mevzuatında sık yapılan değişikliklerin sektörün bütün taraflarını olumsuz etkilediğinden şehirleşme ve imar uygulamalarının bütüncül bir yaklaşımla yenilenmesi,

c- 4734 ve 4735 sayılı yasaların sektör tercihleriyle birlikte günün şartlarına göre revize edilmesi,

d- Ekonomik dalgalanmalar sonucu zarar gören Kamu  Müteahhitlerinin enflasyon kadar fiyat farkı verilmeli ve süre uzatım hakları hayata geçirilmesi üzerinde durulmuştur.

Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Meclisince süre gelen genel kronik sorunlar dile getirilmiş ve inşaat maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansımamasının Kamu Müteahhitlerini zor bıraktığı ifade edilerek fiyat farkı kararnamesinin çıkarılması ve tasfiye/devir düzenlemesinin YİD/KÖİ işlerine genişletilmesi talep edilmiştir.

Dolaylı ekonomik parametreler göz önüne alındığında ekonominin %25 ine yakınını konsolide eden inşaat sektörü iş gücüne verdiği katkı da değerlendirildiğinde sesine kulak verilmesinin ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının ülke yararına olduğu açık bir gerçektir.

Ekonomik Sektörel Şurada dile getirilen sorunların çözümüne katkı verecek bütün taraflara şimdiden teşekkürü bir borç biliriz.