Anlaşmazlıkların Çözümünde İnşaat Sektörünün Tercihi Tahkim

6100 sayılı kanunda yeniden düzenlemesi yapılan tahkim, 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan mevzuat ile 2018 yılından itibaren 4735 sayılı kanun kapsamındaki yapım sözleşmelerinde de uygulanması idarelerin tercihine bırakıldı.

4734 Sayılı yasa uyarınca yapılan kamu ihalelerinde tahkimin yaygınlaştırılması hatta zorunlu hale gelmesi; yargı süresinin kısaltılması ve teknik koşulların yetkinliği nedeni ile sonuç  hakkaniyetinin daha kabul edilebilir hale gelmesi açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir. Sendikamız bu konuda uzman olan İstanbul Tahkim Merkezi ile çözüm ortağı oluşturmuş ve eylem planı hazırlanarak yol haritasının belirlenmesi amacıyla 25 Ocak 2018 günü Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu üyelerimiz Tevhit Şevket TAVŞANOĞLU, İsmail ÖZKAN ve Genel Sekreterimiz Av. Faruk KÜÇÜK‘den oluşan heyetimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

Toplantıda bizleri misafir eden Başkan Prof. Dr. Ziya AKINCI ve İstanbul Tahkim Merkezi ekibine teşekkür ederiz.

Kapsamlı görüşme gündemindeki maddelerde tam bir mutabakat sağlanmıştır. Bilirkişilik ve hakemlik eğitimi,uzman hakem desteği sağlanması, tahkimin yaygınlaştırılması ve zorunlu hale getirilmesinde güçlü işbirliği yapılacağı karar altına alınmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda da sektörümüz bilgilendirilecektir.