Yalıtımlı ve Sönümleyicili Köprü ve Viyadükler Deprem Yönetmeliği Yayınlandı!

Deprem yalıtımı uygulanacak olan yeni köprülerin ve deprem yalıtımı uygulanarak güçlendirilecek olan mevcut köprülerin tasarım esaslarını belirlemek amacıyla 6 Ekim 2020 tarihli ve 31266 mükerrer sayılı Resmi Gazetede “Yalıtımlı ve Sönümleyicili Köprü ve Viyadükler Deprem Yönetmeliği” yayınlanmıştır.

Hazırlanan Yönetmelik,

    • 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
    • 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü maddesi ile
    • 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 211 inci maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Deprem yalıtımı uygulanacak olan yeni köprülerin ve deprem yalıtımı uygulanarak güçlendirilecek olan mevcut köprülerin değerlendirme ve tasarımı için Yönetmelik’in “Ek-1 Deprem Etkisi Altında Yalıtımlı ve Sönümleyicili Köprü ve Viyadüklerin Tasarımı için Esaslar” ekinde yer alan esaslar uygulanacak. Yönetmeliğin ekinde örnek bir nümerik çözüm de bulunmaktadır. Bu yönetmeliği kullanacak meslektaşlarıma yardımcı olacak niteliktedir.

Yalıtımlı ve sönümleyicili köprü ve viyadüklerin tasarımında “Tasarım Gözetimi ve Kontrolü” hizmeti alınması gerekecek. Yönetmelik ekinin “1.4.2 Kapsam” başlıklı kısmında bu husus detaylıca açıklanmıştır. Hazırlanan bu yönetmelik 1 yıl sonra yürürlüğe girecektir.

Diğer yapılan için yayınlanan yönetmelikler için TIKLAYINIZ…

Düzenleyen: İnş. Müh. İsmail Enes ERDEĞER

www.ismailenes.com / www.ensmuhendislik.com

@insaportcom @ismaileness