Güven endeksi artan tek sektör; İnşaat Sektörü

Ocak ayında bir önceki aya göre hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endeksleri yüzde 4 azalırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,5 arttı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 0,9 azaldı. Genel olarak, ocak ayı güven endeks verileri beklentiler yönünde olmuştur. Hükümet tarafından yapılacak teşvik ve destekler ile sektörlere olan güvenin artacağını umuyoruz.

TÜİK Ocak 2019 sektörel güven endekslerini açıkladı. Ocak ayında bir önceki aya göre;

 – Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 azalarak 78,3 oldu,

 – Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4 azalarak 92,5 oldu,

 – İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,5 artarak 56,7 oldu,

 – Tüketici güven endeksi yüzde 0,9 azalarak 58,2 oldu.

Sektörel güven endeksleri, 0-200 aralığında değer alabilmekte olup endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermekte.

Genel olarak, ocak ayı güven endeks verileri beklentiler yönünde olmuştur. Hükümet tarafından yapılacak teşvik ve destekler ile sektörlere olan güvenin artacağını umuyoruz.

Hizmet sektörü güven endeksi 78,3 oldu

Kaynak: TÜİK
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi aralık ayında 81,5 iken, ocak ayında yüzde 4 oranında azalarak 78,3 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,6; yüzde 5,9 ve yüzde 1,1 azalarak 71,1; 71,2 ve 92,7 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 92,5 oldu

Kaynak: TÜİK
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ocak ayında yüzde 4 oranında azalarak 92,5 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endekslerinin her ikisi de yüzde 5,5 azalarak sırasıyla 111,6 ve 89,4 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar endeksi ise yüzde 0,2 artarak 76,6 oldu.

Son 8 yıllık veriye bakıldığında, kıştan yaza geçildiği dönemlerde genel olarak azalış olduğu görülmekte olup azalışın ana nedeninin mevsimsel geçiş olduğu söylenebilir.

İnşaat sektörü güven endeksi 56,7 oldu

Kaynak: TÜİK
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55,4 iken, ocak ayında yüzde 2,5 oranında artarak 56,7 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 18,2 artarak 46,4 değerini aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 6,2 azalarak 67,1 oldu.

Mevsim etkileri altında bakıldığında, kıştan yaza geçildiği dönemlerde genel olarak artış olduğu görülmekte olup artışın ana nedeninin bu olduğu söylenebilir. Bunun dışında hükümet tarafından yapılan teşvikler ve uygulamaların da bu artışa katkı gösterdiği söylenebilir. Bu artışın devam edeceğini, sektörde hareketlenmelerin de oluşacağını umuyoruz.

Tüketici güven endeksi 58,2 oldu

Kaynak: TÜİK
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi bir önceki ayda 58,7 iken, ocak ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 58,2 oldu.