Yönetim Kurulu Toplantısı Yoğun Bir Gündem İle 07 Şubat 2019 Tarihinde Gerçekleştirilmiştir

Toplantıda;

a. Son günlerde inşaat sektörü adına yaşanan üzücü olaylar üzerinde görüşmeler yapılmış,
b. Konut müteahhitliğini ile kentsel dönüşüm alanındaki uygulayıcılara mali ve teknik standart getirilmesi çalışmaların önemi vurgulanmış,
c. 7161 sayılı yasanın sektörümüzü ilgilendiren maddelerinin etkileri tartışılmış,
d. 14.05.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının geçmişe münhasır olarak 25.12.2018 tarih ve 2018/DK.D-405 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı ile uygulanmasının sektöre olumsuz etkisi gözden geçirilmiş
e. İstanbul Tahkim Merkezi ile imzalanacak iş birliği protokolüne son şekli verilmiş,
f. Sektörde farkındalıkların arttırılması amacı ile karikatür,fotoğraf alanlarında yarışmalar düzenlenmesinin bilinçlenme adına olumlu sonuçlar sağlayacağı görüşü sunulmuştur.
 
Gündemdeki konular üzerinde aşağıda açıklanan işlemlerin gerçekleştirilmesi ;
a. Sektörel disiplin,kalite ve tüketici hakları gözetilerek konut üretimi  ve kentsel dönüşüm alanlarında hizmet veren müteahhitlerin mali ve teknik standartlarının oluşturulması için yürütülen çalışmaların sendikamızca da desteklenmesi ve her türlü katkının verilmesi,
b. 7161 sayılı Yasanın 32. maddesi gereğince olağanüstü koşulların ortaya çıkması nedeni ile müteahhitlere sözleşmelerini tasfiye ve devir hakkı verildiği, ancak tasfiye işlemlerinde miktar, bedel, sözleşmede olmayan imalat fiyatları, imalat ve pursantaj, ihzarat, ihalenin gerçekleşme orana göre tasfiye konusuna idare yaklaşımlarına prensipler ortaya koyacak Düzenleyici Kurul Kararı yayımlanması talebinin ilgili birimlere yazılmasına ,
c.   14.05.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının geçmişe münhasır olarak 25.12.2018 tarih ve 2018/DK.D-405 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı ile uygulanmasının iptali için dava açılmasına,
d. Sosyal sorumluluk projelerinin detaylandırılmasına
karar verilmiştir.