Türkiye resmi sektör inşaat müteahhitleri işveren sendikası (TÜRK İNŞA) inşaat sektörünün gelecek vizyonunu oluşturmayı hedefleyen dönemin önemli girişimcileri arasında yer alan inşaat müteahhidi yirmi cesur insan tarafından 1976 yılında kurulmuştur.


Örgütlü faaliyetlerin etkin bir güç olduğunu bilen ve ülkenin sektörel gelişmesinde sivil toplum kuruluşu anlayışı ile hizmet veren bu müstesna insanlara zaman içinde yenileri katılmıştır. TÜRK İNŞA bugün 1300 üyesi ile inşaat sektörünün güçlü ve etkin bir sendikasıdır.


Misyonumuz, üyelerimizin ülkemizde ve dünyada hak ettikleri konuma yükselmelerini sağlamaktır.


Sendikamız inşaat sektörüne ait her türlü konuda, bütün taraflarla yapıcı diyalog içinde problemlerin çözümünde anahtar rol oynamaktadır.


İzmir, Trabzon, Sivas, Denizli illerinde seçkin üyeleri ile teşkilatlanan sendikamız sektörümüzde bir mihenk taşıdır.
5000 adet basılan inşaat sektörünün bütün taraflarına, bakanlara, bakanlıklara, milletvekillerine, kamu bürokrasisine, akademisyenlere, yurtdışı ticaret ataşeliklerine ve sivil toplum kuruluşlarına kadar ücretsiz dağıtılan TÜRK İNŞA dergisi gündem oluşturmaktadır.

TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TÜRK İNŞA)

Bağlar Cad. No: 234/6 Çankaya/Ankara

TELEFON: 0312 419 57 94-95 E-MAIL: info@turkinsa.org.tr