04 Aralık Salı, 2018 13:01 SEKTÖREL 55
Editör: İnş. Müh. Onur Serkan KAYA İletişim: mail@onurserkankaya.com

Yeni Torba Yasada İnşaat Sektörünü İlgilendiren 10 Düzenleme!

Ekonomiyle ilgili çeşitli düzenlemeler öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni torba yasada yer alan maddeler doğrudan gelir ve refah düzeyini etkileyecek.

Yürürlük ve yürütme dahil 71 maddeden oluşan teklifte inşaat sektörüne nefes aldıracak maddelerde bulunuyor. Yeni torba yasada inşaat sektörü için neler var?

 İşte dikkat çeken 10 madde…. 

1-) Sanayi yatırımlarında inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesi uygulaması 2019’da da sürdürülecek.

2-) Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkan sağlanacak.

3-) Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İl Bank’a yetki verilecek.

4-) Kira bedelinin belirlenmesinde TÜFE, artış oranı olarak belirlenecek.

5-) DASK’ın teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda kurulacak bir anonim şirket üzerinden görev yürütülecek.

6-)  Konut hesabının daha etkin hale getirilmesi için yapılan değişiklikle sistem hazine bakanlığınca yürütülecek.

7-) Konut yardımları için belirlenen devlet katkısı 20 bin TL’den 25 bin TL’ye çıkarılacak.

8 -) Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25’ini geçemeyecek.

9-)  Konut hesabında devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkacak. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı 4 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

10-) Kamu ile iş yapan müteahhitlerin ekonomik güçlükleri gerekçe göstererek sözleşmelerin fesih edilmesi yönündeki talepleri de dikkate alındı. Teklifle sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen, yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı veriliyor.

 

Kaynak : Yeni Torba Yasada İnşaat Sektörünü İlgilendiren 10 Düzenleme!SON EKLENENLER

TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TÜRK İNŞA)

Bağlar Cad. No: 234/6 Çankaya/Ankara

TELEFON: 0312 419 57 94-95 E-MAIL: info@turkinsa.org.tr