29 Ocak Pazartesi, 2018 21:09 SEKTÖREL 289

Anayasa Mahkemesinden Kritik Karar - Riskli Olmayan Yapıların Kentsel Dönüşüme Dahil Edilmesinin Önü Kapandı!

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un yeniden düzenlenen 3. maddesinin 7 numaralı fıkrasında "riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından bakanlıkça gerekli görülenlerin de 6306 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacağı" düzenlenmişti.

Düzenlemede, riskli olmayan yapılar hakkında 6306 sayılı Kanun maddelerinin uygulanması, imar kısıtlamaları, yapının tahliyesi ve yıkılması, taşınmazın kamulaştırılması gibi mülkiyet hakkını sınırlandıran düzenlemelerin önünü açmış, bu nedenle düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla konu Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Anayasa Mahkemesi, riskli yapılar dışında kalanlardan bakanlıkça gerekli görülenlerin de ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ hükümlerine tabi olmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi 11.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararında; dava konusu kuralla "riskli olmayan yapılar” hakkında yapılacak uygulamalara ilişkin özel bir düzenleme öngörülmediğini ve riskli yapılara ilişkin kurallara atıf yapılmakla yetinildiğini ancak atıfyapılan kuralların yapıların riskli olması dikkate alınarak, kamu yararı ile bireylerin hakları arasında buna uygun denge oluşturulmaya çalışılarak düzenlendiğini belirterek; menfaatler dengesi bu şekilde oluşturulan kuralların riskli olmayan yapılara uygulanmasının, Anayasa’nın 13. maddesinde temel hakların sınırlandırılmasının ölçütleri arasında yer verilen 'ölçülülük' ilkesine aykırılık oluşturduğu ve kamu yararı ile riskli olmayan yapı sahiplerinin hakları arasında kurulması gereken dengeyi bozduğu belirtilmiştir.

 

Kaynak : Resmi GazeteSON EKLENENLER

TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TÜRK İNŞA)

Bağlar Cad. No: 234/6 Çankaya/Ankara

TELEFON: 0312 419 57 94-95 E-MAIL: info@turkinsa.org.tr