01 Aralık Cumartesi, 2018 14:02 GÜNCEL 180
Editör: İnş. Müh. Yüksel KAYA İletişim: yuksel@insaport.com

Flaş Haber: Fiyat Farkı Kararnamesi Hazırlanıyor

30 Kasım 2018 tarihinde Tasfiye Kararnamesi TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu kararname kısa süre içinde onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanacaktır. Yayımlanmasını müteakiben yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 60 gün içinde yazılı olarak yapılacak başvuruların idare tarafından onaylanması halinde sözleşmeler feshedilerek tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek.

Peki, işlerine devam etmek isteyip ilave Fiyat Farkı talep eden müteahhitler için herhangi bir çalışma yapılıyor mu?

Mecliste çalışmaları yürüten gruptan, Fiyat Farkı Kararnamesi için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve yakında TBMM Başkanlığına sunulacağı yönünde bilgi aldık. Daha önceden elimize geçen taslak metinde Fiyat Farkı konusunda aşağıdaki ibare bulunmaktadır;

"30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Türk Lirası üzerinden ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanan ve bu maddenin yürürlüğe gireceği tarih itibariyle devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, 30/6/2018 tarihinden başlayarak bu maddenin yürürlüğe gireceği tarihi izleyen 180. günün sonuna kadar mal alımlarını kapsamında teslim edilen ürünler ile hizmet alımları ve yapım işlerinde kullanılan malzemelerin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın sözleşme sürelerinin uzatılmasına ve ilave fiyat farkı verilmesine ilişkin esas ve usullerin tespit etmeye Kurumun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı yetkili olacaktır.

Hazırlanan Fiyat Farkı Kararnamesi’nin ana hattı yukarıdaki gibi olacağı, sözleşme süresinin uzatılarak fiyat farkı verilmesinde yetkili makamın Cumhurbaşkanı olacağı belirtilmektedir.

 

Kaynak: Flaş Haber: Fiyat Farkı Kararnamesi HazırlanıyorSON EKLENENLER

TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TÜRK İNŞA)

Bağlar Cad. No: 234/6 Çankaya/Ankara

TELEFON: 0312 419 57 94-95 E-MAIL: info@turkinsa.org.tr