25 Temmuz Salı, 2017 21:09 GENEL 260

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Durdurma Kararı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin TMMOB (TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ) tarafından açılan dava sonucunda kısmi yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

27.10.2016 günlü 29870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik yönetmeliği hakkında Danıştay 14 Dairesi tarafından verilen kararda, yönetmeliğin 6. maddesinin 10. fıkrasındaki “Lisansı iptal edilen kurum ve kuruluşlar, yeni riskli yapı tespiti işi almamak kaydıyla, daha önce hazırladıkları raporlarda tespit edilen eksiklikleri tamamlayıncaya kadar faaliyetlerine devam edebilirler” düzenlemesini açıkça hukuka aykırı görülerek yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

TMMOB yönetmeliğin, yürütmesi durdurulması reddedilen diğer maddeleri hakkında da Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itirazda bulundu.SON EKLENENLER

TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TÜRK İNŞA)

Bağlar Cad. No: 234/6 Çankaya/Ankara

TELEFON: 0312 419 57 94-95 E-MAIL: info@turkinsa.org.tr

}