22 Haziran Çarşamba, 2011 10:10 BASINDA SENDİKAMIZ 405

Hisarcıklıoğlu inşaat sektöründeki zamlara dikkat çekti

Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizden talebimiz, durma noktasına gelmiş kamu projelerine ve mağduriyeti hat safhaya gelmiş inşaat müteahhitlerine çözüm olacak” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizden talebimiz, durma noktasına gelmiş kamu projelerine ve mağduriyeti hat safhaya gelmiş inşaat müteahhitlerine çözüm olacak bu ‘Fiyat Farkı Kararnamesi’nin zaman kaybedilmeden sonuçlandırılmasıdır” dedi.

Türkiye Müteahhitlik Meclisi, Türkiye İnşaat Yapımcıları Meclisi, Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi ve Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Başkanlık Divanı ile ilgili kamu sektörü temsilcileri, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında bir araya gelerek, Fiyat Farkı Kararnamesi ve Kamu İhale Yasası Değişikliği’ne ilişkin ortak bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, söz konusu toplantı sonunda sektör temsilcilerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi.

İnşaat sektörünün global finans çevreleri ve uluslararası mortgage piyasalarında başlayan global krizden etkilenerek, 2007 yılı başından itibaren bir duraklamaya girdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bununla birlikte konut sektöründe arz-talep dengesindeki geriye dönüş ve konut kredilerinde yavaşlama görüldüğünü kaydetti.

2008 yılbaşından başlayan dünya piyasalarındaki demir, akaryakıt ve akaryakıt yan ürünlerindeki olağanüstü fiyat artışlarının inşaat sektörünü çok büyük oranda mağdur ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Demir çelik fiyatları nedeniyle mağdur olan inşaat sektöründe oluşan bu daralma ve belirsizlik diğer sektörlere de doğrudan olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu sektörlerin en başında makine ve teçhizat imalatı gelmektedir. Bildiğiniz üzere, makine ve teçhizat imalatı alt sektörlerle hem üretim hem de tüketim amaçlı kullanılan çok geniş bir faaliyet alanını kapsamaktadır” şeklinde konuştu.

Sektörün ihracat artışının imalat sektörünün ortalama artışlarının çok üzerinde olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu açıdan da inşaat sektöründeki ve dolayısıyla iş, inşaat makine imalatına yönelik belirsizliğin Türkiye’nin dış ticaret dengesini de olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

1 Ocak 2008 tarihinden bu güne kadar inşaat demiri fiyatlarının yüzde 75, akaryakıt fiyatlarının yüzde 25, tüm fiyatların ise yüzde 42 oranında arttığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nitekim sektörün bu mağduriyeti Sayın Başbakanımızın talimatı ile hükümetimizin gündemine alınmış olup, kamu sektöründe iş yapan müteahhitlerimizin mağduriyetini önleyici Fiyat Farkı Kararnamesi ve kanun değişiklikleri için bir çalışma başlatılmıştır.

Dün Birliğimiz Başkanlığı daveti ile Türkiye Müteahhitlik, Türkiye İnşaat Yapımcıları, Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri, Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisleri temsilcileri ve Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, TOKİ, TÜİK ve KİK temsilcileri birliğimizde toplanmışlardır. Bu toplantıda gerek birliğimiz çatısı altındaki sektör temsilcileri gerekse ilgili kamu temsilcileri devam eden kimi dövize dayalı birim fiyatlarla ihale edilmiş, kimi ÜFE genel endeksine dayalı ve birçoğu da sabit fiyatlarla sürdürülmekte olan kamu sözleşmelerinin hepsi için forsmajör oranındaki fiyat artışlarının mutlaka Bakanlar Kurulu tarafından kararname ile karşılanması gerektiği konusunda fikir birliğine varmışlardır.

Hükümetimizden talebimiz, durma noktasına gelmiş kamu projelerine ve mağduriyeti hat safhaya gelmiş inşaat müteahhitlerine çözüm olacak bu Fiyat Farkı Kararnamesi’nin zaman kaybedilmeden sonuçlandırılmasıdır. Kararnamenin teknik çalışmalarına kamudan görevlendirileceklerle beraber sektör meclisleri temsilcilerinin de dahil edilmesi, sonuçların daha tatmin edici ve doğru olması açısından önemlidir.

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ülkemiz ihale mevzuatını AB normlarına uygun hale getirmek üzere yapılmış olmasına karşın, mevcut haliyle ne siyasilerimizi, ne yatırımcı kuruluşlarımızı, ne de sektör temsilcilerimizi memnun edememiş olup, kanun 18’den fazla değişikliğe uğramıştır.

Şu günlerde, yine Kamu İhale Kanunu aksaklıklarını çözmek üzere Kamu İhale Kanunu Değişiklik Tasarısı hazırlanmış ve TBMM’ye gönderilmiştir. Sektör temsilcilerimiz, mevcut değişiklik tasarısının Türk inşaat sektöründeki yozlaşmaların nedeni olan aşırı düşük teklif ve iş deneyim-denetim belgeleri sorunlarını çözmekten uzak olduğu düşüncesindedir.

Bu nedenle değişiklik tasarısı Meclis’in ilgili komisyonlarında ele alınırken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin davet edilerek görüşlerinin alınmasını beklemekteyiz. Ümidimiz, hükümetimizin ve parlamentomuzun bizlerin de görüşlerini alarak, tüm tarafların mutabık olduğu bir kanun değişikliğini nihai hale getirmesidir.”

YUSUF ZİYA ERARSLAN-ANKARASON EKLENENLER

TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TÜRK İNŞA)

Bağlar Cad. No: 234/6 Çankaya/Ankara

TELEFON: 0312 419 57 94-95 E-MAIL: info@turkinsa.org.tr