02 Haziran Cuma, 2017 20:08 591

İMO Referans Belgesi Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi.

Bu Yönetmelik, İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı üyelerin isteği ve başvurusu üzerine; üyelerin mesleki etkinliklerini, meslek etiğini, meslek bilgisi ve deneyim birikimini değerlendirerek, uzmanlık ve uğraş konularına göre referans belgesi verilmesini ve yeni bir veri tabanı oluşturulmasını amaçlamaktadır.

 

Referans Belgesi Yönetmeliği; inşaat mühendislerinin ürettikleri hizmetlere ilişkin kayıtların tutulması ve istekleri halinde bu durumun belgelendirilmesi ile verilen belgelerin yenilenmesine ilişkin konuları kapsar. Bu Yönetmelik, üyelerin yasalarla kazanmış oldukları mesleki hak ve yetkilerine engel oluşturmaz, ilave unvan ya da yetki vermez.   

 

Mesleğini icra eden bilgi ve deneyim sahibi meslek mensuplarını nesnel ölçütlerle belirlemek, mesleki donanımlarını geliştirme konusunda teşvik etmek, böylece meslektaşların rekabet gücünü arttırmak,  verilen hizmetin niteliğini yükseltmek, uzmanlık ve uğraş konularına göre veri tabanı oluşturmak, toplumun ve çeşitli kurumların gereksinim duyduğu güvenilir bir referans kaynağını ortaya çıkarmak bu Yönetmeliğin temel hedefleri arasındadır.

 

Yönetmeliğin  "Kazanılmış Haklar / Geçici 3. Maddesine göre;

(1) Önceki yıllarda "İnşaat Mühendisleri Odası Yetkin İnşaat Mühendisliği Yönetmeliği" kapsamında"Yetkin İnşaat Mühendisi" ünvanı veya "İnşaat Mühendisleri Odası Yetkinlik Belgesi Yönetmeliği" çerçevesinde "Yetkinlik" belgesi almaya hak kazanmış olan inşaat mühendisleri, bu Yönetmelik Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği günden başlayarak bir yıl içerisinde A Düzeyi Referans Belgesi almak hakkına sahiptirler.

(2) Yönetmeliğin 7. maddesindeki koşulları sağlayan Serbest İnşaat Mühendisliği Belgesi sahibi(SİM) her üye, bu Yönetmelik Uygulama Esaslarının yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde bir bedel ödemeksizin C Düzeyi Referans Belgesi alma hakkına sahiptir.

Geçici maddenin ilgili hükümlerinden yararlanabilmek için gerekli evraklarınızla başvurmanız durumunda yapılacak değerlendirme ile adınıza Referans Belgesi düzenlenebilecektir.

 

Referans Belgesi Yönetmeliği Uygulama Esasları ile ilgili detaylı bilgiye http://www.imo.org.tr/genel/referans_belgesi.php#.WSLu686hqko

adresinden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TÜRK İNŞA)

Bağlar Cad. No: 234/6 Çankaya/Ankara

TELEFON: 0312 419 57 94-95 E-MAIL: info@turkinsa.org.tr

}