03 Mayıs Çarşamba, 2017 13:01 446

Genel Kurul Çağrısı (GÜNCELLENDİ)

Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulunun 22 Mayıs 2017 pazartesi günü saat 10.00 ‘da İlkbahar Mah.606 sok.13/A adresinde yapılmasına yeterli çoğunluk sağlanamazsa 23 Mayıs 2017 Salı günü saat 10.00’da aynı adreste delegelerimizin katılımı ve aşağıdaki genel kurul gündemi ile yapılmasına karar verilmiştir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Yoklama ve açılış
 2. Genel Başkan açılış konuşması
 3. Divan seçimi
 4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 5. Tüzük komisyonu oluşturulması
 6. Konukların takdim ve konuşmaları
 7. Faaliyet ve hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu, denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe raporunun görüşülmesi ve yönetim ile denetleme kurulunun ibrası
 8. Konfederasyon üyeliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması
 9. Adres değişikliğinin onaylanması
 10. Üyelik aidatı miktarının belirlenmesi,
 11. Mülkiyeti sendikamıza ait ‘Hanımeli sok. no 26/16 Sıhhiye Çankaya /Ankara’ adresindeki gayrimenkulün kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi
 12. Tüzük komisyonu raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması
 13. Seçimler

a- Yönetim kurulu ( Asil ve Yedek )

b- Denetleme kurulu ( Asil ve Yedek )

c- Disiplin kurulu ( Asil ve Yedek )

d- Genel kurul delegelerinin seçimi ( Asil )

e-  Yüksek İstişare Kurulu Başkanı seçimi

 1. Dilek ve Temenniler
 2. Kapanış

TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TÜRK İNŞA)

Bağlar Cad. No: 234/6 Çankaya/Ankara

TELEFON: 0312 419 57 94-95 E-MAIL: info@turkinsa.org.tr

}